Ginger Taffy - Rottweiler Kennel
Ginger Taffy
Rottweiler KennelFédération Cynologique Internationale

Rottweiler klub České republiky

IFR rottweilers

Český kynologický svaz

Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ČeskoMoravská Kynologická Unie


Blog 148 aneb Členská schůze 19. 1. 2013

Jako člen RKČR a majitel úžasného plemene rottweiler jsem stále nováček – zažila jsem proto také jen tři členské schůze – v roce 2011 u nás v Říčanech (a na tuto schůzi vzpomínám zejména v kontextu jednoho hlasování, kdy si část lidí zvednutou rukou objednávala lívance :-), loni v motelu Jestřábec u Velkého Meziříčí (schůze mi přišla celkem poklidná, což pak vynahradila cesta sněhovou kalamitou zpět domů) a včera v Chrudimi.

Na schůzi jsem jela sama, vypravila jsem se vstříc zážitkům, a tušila jsem, že nebudou úplně pozitivní. Nicméně chvilkami mé očekávání silně předčila realita... Schůze se konala na Masarykově náměstí v jednom historickém (rozuměj „zašlém“) přednáškovém sále jedné historické (rozuměj „omšelé“) budovy. Místa bylo dost, ovšem po celý den tam vládla velká zima, nohy mi začaly mrznout už někdy po obědě (ten jsme měli v jedné restauraci kousek od naší budovy, jídlo bylo dobré a vše v naprostém pořádku).

Sešlo se nás cca 50 členů. Schůze začala s lehkým zpožděním a slova se ujal předseda RKČR Oldřich Cach. Ze svého pohledu zhodnotil uplynulý rok a zmínil, že na členské schůze jezdí stále méně členů (také stále klesá počet členů RKČR, lidé ztrácejí motivaci být členem, na což bych se já osobně zaměřila na prvním místě – evidentně to, co Klub pro členy dělá, nevnímají jako dostačující či podstatné). Já jsem byla i přes můj nesouhlas pasována na zapisovatelku – už loni, když na schůzi nepřijel jednatel Šmejkal, který by měl zápisy zhotovovat, jsem byla požádána o zapisování. Celý den jsem tak zběsile ťukala do počítače, nemohla se plně soustředit na to, co se děje, a ještě ke všemu jsem si pak vysloužila kritiku, že tam něco nebylo zapsáno správně apod., prostě nevděk. Letos pan Šmejkal opět nedorazil a já jsem pana Cacha s prosbou o zapisování odmítla – protože se ale nakonec stejně nikdo jiný nenašel, zapisovala jsem opět já... Letos jsou mé zápisky ještě více zmatené a určitě neúplné, protože schůze se často strhávala v herecká vystoupení různé kvality, chaos a překřikování – měla jsem co dělat, abych se v tom vyznala. Také jsem měla své návrhy na změnu normativů, takže chvilkami jsem nezapisovala vůbec. Nicméně jsem připravená zápis upravit do reprezentativní podoby tak, aby z něj členové něco vyčetli :-).

Po úvodním slovu pana předsedy se k mikrofonu postavil pokladník Jirka Janoušek, který byl po několika finančních zprávách přerušen dotazem Katky Ludvíkové, proč byl proplacen ÚPCH, paní Vítkové, cesťák k paní Meisnerové, tj. nečlence Klubu a v soukromé záležitosti – zde se poprvé dostal na scénu spor mezi chovatelkou Ludvíkovou a protistranou (dvěma údajně poškozenými majiteli jejích odchovů). Já nechci nijak hodnotit celou tuto kauzu, jak mi na začátku přišla jednoznačně vina na straně chovatelky, tak i když v jejím jednání mnohému nerozumím (ale nebavily jsme se o tom a myslím, že to není má věc), také si už nemyslím, že určitě pochybila jenom ona, a především ona – vycházím mj. i z výroků paní Meisnerové na tzv. Drbárně, které podle mne už přesáhly některé hranice a já si nejsem jistá tím, zda vše, co píše, je opravdu tak. A protože toto nemohu vědět ani ohledně konání paní Vítkové, za Klub nejpovolanější osoby v tomto případu, nemám právo se k tomu jakkoli veřejně stavět, i když samozřejmě vlastní názor mám. Toto vše jsem nyní napsala proto, že mám v plánu napsat o dění na včerejší členské schůzi – a chci to udělat nezaujatě, jít po objektivní rovině toho, co jsem viděla a slyšela, nechť si každý udělá obrázek sám za sebe. Předesílám, že nikoho nechci poškodit a nestavím se na ničí stranu – ne z alibismu, ale z toho důvodu, který jsem uvedla – pokud nemám všechny informace, nemám právo kohokoli soudit. A u všech tří stran (1. Katka Ludvíková, 2. Klub v zastoupení paní Vítkovou, 3. poškození majitelé paní Meisnerová a pan Svoboda) mi prostě nepasuje několik věcí...

Vraťme se zpět k dotazu, proč byl za peníze členů Klubu zaplacen cesťák k paní Meisnerové – vzhledem k tomu, kolik řečí a problémů bývá kvůli cesťákům například rozhodčích či figurantů na akce, mi toto přišlo také jaksi divné. Ale zejména pak zmatečné vysvětlování paní Vítkové jako odpověď na tuto přímo mířenou otázku a také odpověď pana Cacha mi udělaly jasno – podle Klubu se paní Vítková vypravila natočit nemocnou fenku z obavy, aby kvůli svému zdravotnímu stavu nezemřela a aby měl Klub pro nadřízenou kynologickou organizaci důkaz, že něco v dané věci dělá. Já nevím, ale neviděla jsem žádnou zprávu, ani video z návštěvy ÚPCH u paní Meisnerové, a vzhledem k tomu, že to bylo za členské peníze, považovala bych to za záhodné. I v kontextu sporu, o kterém všichni vědí a zabývají se jím. Já bohužel na konání Klubu vidím jednu věc, kterou jsem už také zažila na vlastí kůži. Jakmile někdo poukáže (oznámí, stěžuje si apod.) na pochybení nějakého člena Klubu, Klub se honem zbrkle snaží být se stěžovatelem zadobře, aniž by do toho vstoupil v klidu s tím, že třeba „...děkuje za zprávu, vše vyřešíme co nejrychleji to půjde, o všem Vás budeme informovat...“. Vidím v jednání Klubu ustrašenost (aby třeba zase nedopadl špatně nějaký soudní spor), zbrklost, nezkušenost v jednání v konfliktních situacích a také možná malé sebevědomí pramenící z vědomí své neznalosti. Uvedu svůj příklad – loni jsem po paní Amortové převzala administrativu ohledně vyhodnocování RTG snímků v Německu, dělám to zdarma, ve svém volném čase, často platím telefonáty lidem, kteří potřebují informace. Dlouho mi to nevadilo. Jednou mi takto volal jeden majitel RTW, už si nevzpomínám, jaké přesně měl dotazy, nicméně bohužel vzniklo nedorozumění – kdy on mne pochopil tak, že si musí nechat vyhodnotit RTG pouze v Německu. Já jsem tehdy ke své pozdější lítosti nepochopila, že neví o možnosti vyhodnocení v Česku. Nicméně pán to zjistil (naštěstí včas), podle mne nevhodným tónem mne vyzval k nápravě (nevhodným z toho důvodu, že naznačoval, že jsem ho do „Německa“ vmanipulovala, jako bych z toho něco měla...). Situace se vyřešila, pánovi byly vráceny peníze za vyhodnocení v Německu, ale já jsem tehdy oznámila, že s touto prací končím. Pan předseda mne přemluvil, ať své rozhodnutí vezmu zpět – udělala jsem to pod tou podmínkou, že na webu budou změněny podmínky k vyhotovení RTG v Německu (k čemuž dodnes nedošlo). Ovšem proč toto zmiňuji? Aniž by si ode mne nechal Klub celou situaci vysvětlit, paní Vítková okamžitě pánovi zaslala omluvný dopis, čímž připustila mou chybu. Ovšem pouze mou, a to podle mne nebylo správné, cítila jsem se poškozená tímto jednáním. Změnou, kterou jsem navrhla v podmínkách pro vyhodnocení RTG v Německu, je nově komunikace se zájemci pouze mailem – tak můžeme později doložit vše a nevzniknou nejasnosti. A co z tohoto tedy vyplývá – pro mne už jmenovaná zbrklost Klubu v jednání a malá snaha o objektivitu, zjištění všech okolností a až následné vyvození závěrů. Tečka.

Zpět ke schůzi – proti čelu, v němž seděli z předsednictva paní místopředsedkyně Božena Dubská, ÚPCH Olga Vítková, předseda Oldřich Cach a pokladník Jirka Janoušek, vedly tři dlouhé stoly – v tom nejbližším ke dveřím měla „tábor“ strana nakloněná předsednictvu – například pan Procházka st., Karbanovi, „chovatelka“ Pavlína Moravcová. Na jeho konci úřadovala mandátová komise s Láďou Jupou, pány Přikrylem a Kučerou – myslím, že svou práci dělali dobře :-). Prostřední stůl byl pomyslným bojištěm Kačky Ludvíkové, seděli tam také pan Frank, Švancara, Nosek, Bis, Magda Moravců, Marthalerovi a pro mne nejvýraznější a nejzajímavější osoby schůze – paní doktorka Marešová a pan doktor Sedlář. Osobně neznám ani jednoho, ani si na ně nevzpomínám z předešlých schůzí, nicméně jejich včerejší argumenty považuji v 99 % za správné a velmi trefné, souhlasila jsem myslím se vším, co k věci měli. Sice se mi v jeden moment nelíbil způsob, jakým pan Sedlář promlouval k paní Vítkové, ale evidentně ho k tomu vedlo za mnoho let nastřádané rozhořčení vůči jejímu konání profesionálnímu, lidskému i ve funkci (myslím, že tak to pan doktor přímo uváděl, ale možná se pletu). To, co se mi nelíbilo, tak pokládání otázek paní Vítkové, která evidentně neuměla odpovědět, týkalo se to problematiky zootechnické terminologie. Myslím, že pan doktor jako odborník a znalec ve svém oboru si toto mohl odpustit, už jsem se mu do toho chystala vstoupit (ne proto, že bych s jeho slovy nesouhlasila, ale vůči paní Vítkové to bylo nedůstojné a k ženě by se tak muž podle mého názoru chovat neměl; já jsem se cítila velmi trapně a nebyla jsem sama). Pan Sedlář uvedl spoustu trefných věcí a já jsem získávala celou dobu dojem, že přesně takový odborník by měl v předsednictvu být. Nicméně ke konci schůze pan doktor vystoupil s návrhem na volbu nového ÚPCH a v předmluvě ke své řeči bohužel zmínil, že nevystupuje proto, aby se ujal funkce, že žádnou opravdu nepřijme. Toto jeho tvrzení mi přišlo velmi líto a bylo jedním z důvodů, proč jsem se při hlasování zdržela:

* Nevím, jakého dalšího odborníka v Klubu máme, aby byl lepší ÚPCH než paní Vítková, když pan Sedlář to dělat nechce.

* Včera na schůzi zazněly věci, které mne ovlivnily v názoru na paní Vítkovou – my dvě se sice od jisté doby nemáme příliš v oblibě (protože já nepíšu na ničí zakázku, nepřejímám automaticky cizí názory a toto nehodlám kvůli nikomu měnit; píšu o tom, co vidím, a pokud to vidím špatně, mají ostatní možnost se k tomu vyjádřit), ovšem jako odbornice jsem si jí vážila, neměla jsem důvod o ní pochybovat – včera mne velmi zklamala svým vystupováním: měla strach, proto se hned vzdala svých důležitých návrhů ohledně DKK a DLK, ohledně jednoho vyhodnotitele, a i například návrh o příbuzenské plemenitbě ve strachu devalvovala dodáním, že „je to jen návrh“ – prostě viděla jsem ustupování přesile strašně rychle a bez boje. Tak to vidím já (nezapomínejte), a je mi to celkem líto.

Sama jsem si včera vyzkoušela, že postavit se nepřátelským pohledům není snadné, ale když jsem jednou o něčem přesvědčená, tak si za tím stojím – můj návrh na ochranné lhůty neprošel, podpořila jej jen Lucka Křížová, pročež jí moc děkuji :-). Návrh na posunutí věkové hranice pro vyhodnocení RTG neprošel, návrh na vyšetření očí byl přijat jako doporučení majitelům chovných psů provádět toto vyšetření, návrh ohledně sponzorů byl přijat s kladnou odezvou, návrh na definování funkce team leadera jsem sama na konci schůze stáhla s tím, že tuto funkci definuji sama a předložím jiný návrh (bylo to už opravdu v samotném závěru a já neměla chuť ještě cokoli říkat), výtku ohledně fungování předsednictva jsem jen znovu nahlas zopakovala. Tolik tedy mé návrhy a já necítím neúspěch – myslím, že jsem v pohodě ustála výsměšné i nepříjemné pohledy těch, kteří si asi myslí, že svým PROTI mi ublížili – vůbec ne a čas ukáže, jaký je kdo chovatel, podvodníci si za čas natlučou nos svou hloupostí a já mohu říct, že už teď se na mne obrací velké množství lidí a já je před určitými chovatelskými stanicemi budu rozhodně varovat – tak, aby si k tomu zájemce o štěně samozřejmě sám dospěl ;-))). Včera na schůzi jsem já za sebe udělala, co jsem považovala za nutné.

Co podstatného se ale tedy změnilo? Hlasování o návrhu pana doktora Sedláře na novou volbu ÚPCH bylo panem předsedou Cachem zastaveno s tím, že ÚPCH nelze volit, že jej lze pouze odvolat. Když chtěl pan Sedlář dát tedy pozměněný návrh, bylo mu to zakázáno s tím, že by musel takový návrh podat tři týdny před konáním schůze – jako kdyby na včerejší schůzi nepadlo několik jiných pozměňovacích návrhů, včetně mého! Prostě evidentní naschvál ze strany pana Cacha, jinak si to vysvětlit neumím. Takže jsme se mu včera jako členové postavili s tím, že podle Organizačního řádu je nejvyšším zákonodárným orgánem Klubu členská schůze a podle čl. 10, odst. 3 „...může v případě neplnění povinností odvolat kteréhokoli funkcionáře nebo celé předsednictvo.“

Pan Cach se zarputile bránil třemi týdny pro podání návrhu, přišlo mi to opravdu směšné. Nakonec jsem hlasovali o tom, že budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu, a až pak se tedy hlasovalo o odvolání paní Vítkové. Návrh nebyl přijat. Já jsem se zdržela hlasování z důvodů, které jsem již uvedla, a velmi se mne dotkly hlasy typu „Nevědí, jak se mají rozhodnout!“ apod., některé i peprnější. Já nejsem člověk, který bude skákat na něčí povel a automaticky přejímat něčí názor, když s ním buď nesouhlasí, nebo prostě neví vše a není úplně přesvědčen.

Odvolání paní Vítkové se tedy nekonalo, nicméně to byl pouze symbolický akt, protože ke včerejšímu dni z předsednictva odstoupil Karel Mošnička, abdikovala paní Dubská, a tímto se položilo celé vedení Klubu, včetně ÚPCH. Do dvou měsíců má Klub uloženo svolat volební schůzi, kde proběhnou volby nového předsednictva (jde o volbu sedmi členů, nikoli přímo do funkcí, ty si pak asi mezi sebou zvolení rozdělí). Nechci ještě více rozdmýchávat oheň, ale na adresu paní Vítkové bych ještě řekla, že já bych na jejím místě odstoupila sama, nechtěla bych být ve funkci, když bych měla tolik nespokojených důkazů okolo sebe – a pokud bude mít dost zastánců, zvolí ji do předsednictva přeci znovu...

O tom, kdo by měl být v novém vedení Klubu, ale nemám příliš jasné představy, bojím se toho, že to bude z bláta do louže – náš Klub je jeden tábor vedle druhého, lidé si dělají naschvály a jdou záměrně proti sobě. Nepřemýšlí, neumějí se oprostit od starých sporů, stále si vracejí staré křivdy. Z téhle situace je mi hodně smutno a ke konci včerejší schůze jsem už jenom setrvávala na svém místě v deziluzi a zhnusení. Něco takového nezažila asi ani Lucka Křížová, která na tom byla podobně jako já, a Marthalerovi, kteří přijeli ze Švýcarska, aby splnili svou členskou povinnost. Bylo mi jich líto, myslím, že jejich čisté povahy opět získaly jasnější představu o tom, co všechno je ve vztazích mezi lidmi možné...

A malá odbočka – koho bych já viděla v novém předsednictvu? Opravdu nevím, ze stávajícího padlého osazenstva bych tímto chtěla požádat jediného Jirku Janouška, aby kandidoval znovu – svou práci dělá dobře, navíc rozumí počítačům a v této oblasti je myslím také nenahraditelný. Cvičí, je to mladý šikovný člověk, jazykově vybavený, umí vystupovat a jednat s lidmi. Jirko, nevzdávej to, ju? :-) Vážila bych si pak také Radky Flášarové, Ilony Procházkové, pana Sedláře...

Nebudu vám teď asi dál líčit další schvalování návrhů, mnohé z nich – s prominutím – byly nedomyšlenosti, které by pouze vnesly zmatek do už tak místy zmatečných našich normativů. Možná ještě jednu věc ale zmíním – ukázala se tendence znát normativy ADRK a jejich řády, a po důkladné jejich znalosti přijmout některé věci z nich. K tomu by mělo dojít po ustanovení pracovní skupiny odborníků, která se jimi bude zabývat. Takže Klub má nyní povinnost jmenovitě sestavit tuto skupinu a vyčíslit finanční náročnost projektu, který by měl mít avizované výsledky. Jsem zvědavá, jak se s tímto Klub popere. To, že se u nás zaplatí překlad Chovatelského řádu ADRK, který pak je vlastně bez užitku vyvěšen na webu, tak to už zde bylo. Uvidíme, jestli se s novým přístupem posuneme dál :-). Další novinkou je diskuzní fórum, které má být do 1. 3. v provozu na webu RKČR – vstup budou mít pouze členové a bude zde všem přístupná komunikace mezi členy předsednictva ohledně klubových záležitostí. Tak se těším :-)

Tímto končím své osobní zhodnocení včerejší schůze, pokud bude mít někdo potřebu reagovat, nechť to prosím udělá slušně – na anonymy jsem už zařízená, tak se jich prosím vyvarujte. Děkuji :-) Přeji všem čistou hlavu, chladný úsudek a na mysli naše rotvíčky! :-)

PS: Gin vyhrála soutěž „Nejlepší mladá pracovní fena 2012“, ale na poháru máme pouze „Nejlepší pracovní fena 2012“ – asi máme cizí pohár... Nemáte někdo náš? ;-)

Autor fotografií: Mario Montes Klaver, MS IFR 2012 :-)


Kirké BallotadaBalu von TürnlebergDrago vom TanneneckDrago vom Tanneneck
Kirké BallotadaBalu von TürnlebergDrago vom TanneneckDrago vom Tanneneck

Přidat příspěvek

Vaše jméno:
www:
E-mail:
Fotka:
Text:
Antispam: zadejte slovně součet čísel čtyři a tři (např.: sedm)

autor: D - reagovat
datum: 22. 01. 2013 13:37:39

Omlouvám se za chybu Kačce Hájků a Honzíkovi Kunclovi - také oni mne podpořili v návrhu na zavedení ochranných lhůt pro krytí fen :-) Díky!!! :-) ...a ještě mi to nedá nenapsat dovětek k příspěvku pana Šťastného - abychom nemuseli hořekovat, že je něco špatně a bude ještě hůř, tak z domova to opravdu nevyřešíme, je potřeba se přemoct, přijet, zapojit se. Mně se třeba na schůzi také nechtělo, ale to je podřazené tomu, že jde i o mé psy a o plemeno vůbec...


autor: D - reagovat
datum: 22. 01. 2013 11:47:02

Petr Šťastný: Dobrý den, pane Šťastný, Körung zrušen nebyl, a naopak o zrušení svodů, jakožto o nešťastném kroku, na schůzi pár slov padlo (myslím z úst pana Procházky st.). O tom, kdo se hrne do nového předsednictva, já opravdu nic nevím, naopak mám pocit, že to nikdo dělat nechce. Ale to je jen můj dojem, z níže uvedených jsem se nikoho neptala a nevím, zda mají v plánu kandidovat. Mějte se pěkně, D


datum: 22. 01. 2013 10:05:01

Od členské schůze se nedalo čekat nic jiného. Stejně jako Dáša Procházková letos v RKČR končím. Můžu za to poděkovat Iloně Procházkové, která loni na schůzi prosadila zrušení svodu plemeníků a svodu dorostu. Letos prosazovala na schůzi zrušení Körungu (doufám, že se jí to nepovedlo). Jinak bych byl členem RKČR alespoň do Fredových 8 let.
Můžeme jí poděkovat za to, že bonitace nejsou ziskové, díky zrušení svodu dorostu.
Nedivím se, že se do předsednictva hrnou ( noví lidé ).
Za vedení paní Dubské a spol. byl klub vždy v mínusových číslech. Za vedení pana Cacha je klub v plusu, tak bude co roztáčet. Takže pokud vám můžu doporučit jeďte na mimořádnou volební schůzi a volte P. Franka, Dubskou, Sedláře, Ludvíkovou a I. Procházkovou. To se vám pak protočí panenky, kam klub dovedou. S pozdravem Šťastný Petr.


autor: D - reagovat
datum: 21. 01. 2013 20:41:18

Pavlína Fialová: Souhlasím, Pafko, lidé by aspoň na tu volební schůzi mohli přijet. Na jednu stranu chápu jejich rezignaci a znechucení, na druhou to ale s tímto vývojem spěje do xxx a doplatí na to naši psi, to je smutné. Myslím, že zrovna třeba člověk jako Ty by měl mít v předsednictvu místo - cvičíš, chováš, jsi inteligentní a slušný člověk, lidé Tě respektují, komunikuješ... ??? :-) D


autor: D - reagovat
datum: 21. 01. 2013 20:33:21

Milena vachutková: Ahojky Mileno, jsem ráda, že jste s Liborem přijeli bojovat za Moravu, zejména Tvá plamenná vystoupení (a to myslím v dobrém :-) se mi dost líbila, měla jsi jednoduše pravdu.
Víš, já se bojím, že nebudou ti správní lidé, kteří by se chtěli prát "o koryta"; náš Klub je v mých očích v tak špatném stavu, že by snad i bylo jednodušší založit klub nový... Už mne mnohokrát napadlo, že horší už to opravdu asi být nemůže...
Moc vám gratuluji k tolika výstavním úspěchům!!! D :-)


autor: Pavlína Fialová - reagovat
www: bonnapo.cz
datum: 21. 01. 2013 13:42:29

Milena vachutková:
Když to napíšete takto, tak to zní opravdu hrozně. Bohužel podle toho, jak to na schůzi asi vypadalo, s vámi bude spousta lidí souhlasit. Včetně mě a to jsem tam nebyla. Stačilo mě, co jsem si tady přečetla. Tak apeluji na všechny rozumné lidi, přijeďte aspoň na tu volební schůzi :-)


autor: Milena vachutková - reagovat
www: www.lib-vach.cz
datum: 21. 01. 2013 12:19:36

Dobrý den, myslím, že dilenty jsme na schůzi byli všichni zúčastnění, včetně paní Dubské, která ihned po své abdikaci, si běžela sednout k panu doktorovi Sedlářovi, a že odborným otázkám, které dávál paní ÚPCH, rozuměl pouze on sám a paní doktorka Marešová !!!!! Tak se divím, že se vůbec snížil k tomu, zasednout s námi všemi diletanty k jednomu stolu. Však všichni brzy uvidíme, kdo se bude rvát o "koryta" a budeme doufat, že to nebudou opět samí diletanti :-)


autor: D - reagovat
datum: 21. 01. 2013 06:54:50

Olga Vítková: Dobrý večer, paní Vítková, jsem moc ráda, že jste napsala, a myslím, že i Vaše psaní odpovídá tomu, co jsem já zmínila. Přiznávám, že jsem záměrně vynechala to, že Vás pan Sedlář označil za diletanta - nechtěla jsem s Vámi znovu toto označení spojovat, přijde mi to nedůstojné, jak už jsem napsala. Nicméně pan doktor evidentně vážil slova a i termín "diletant" je zhlediska vrstev slovní zásoby českého jazyka skutečně bezpříznakovým výrazem pro člověka neznalého. Stejně tak jsou idiot, imbecil či debil termíny psychologie... ...ale člověk by je v neutrálním projevu nepoužil...
Paní Vítková, nejenom já samozřejmě vím, že nikdo není mistrem ve všech oborech a nemůžeme to po nikom ani chtít, s profesionálem v jakémkoli oboru se sebechytřejší laik jen málokdy může měřit. To je myslím všem jasné. Ale já jsem od Vás očekávala opravdu větší boj nebo možná spíš větší autoritativnost... Její absenci jsem si uvědomila poprvé v momentě, kdy jste Katku Ludvíkovou začala "chlácholit" tím, že má omezenou chovnost jen v případě určitých jedinců, nikoli u všech, že vlastně tedy o nic nejde... - to omezení chovnosti, akt tohoto činu, jste tím podle mne sama vůči sobě znevážila. Jak jsem napsala - já Vás asi chápu a včera jsem Vám to vůbec nezáviděla, ale neměla jsem šanci Vám pomoci, Vy sama jste mi ji nedala, bohužel. To, že jste pro Klub určitě udělala hodně věcí, investovala do něj vlastní peníze, tomu rozhodně věřím. Osobnímu setkání s Vámi se určitě nebráním, jen zde otevřeně musím napsat, že si připadám jako mezi mlýnskými kameny, vyhledávají mne zúčastnění všech stran a sporů a já se už k ničemu nechci jakkoli stavět, dokud neuvidím důkazy a dokumenatci na vlastní oči. Také nejsem Děd Vševěd, já opravdu spoustě věcí nerozumím. Například nevím, zda se sešly všechny strany ve sporu Katky Ludvíkové, Klubu a majitelů odchovů? Napadlo to někoho? Protože ukázat si na jednom místě všechny podklady, pobavit se a promluvit si z očí do očí, tak by se nejspíš vše vyjasnilo... Ale nechci se už do toho míchat.
Paní Vítková - hodně štěstí Vám přeji, opravdu! D


autor: D - reagovat
datum: 20. 01. 2013 21:17:37

Dáša Procházková: Budu se těšit!!! :-) D


autor: Dáša Procházková - reagovat
datum: 20. 01. 2013 21:01:42

D: Paní Mašková, určitě se někde potkáme a dáme řeč. Rotvíci zůstávají i nadále mojí srdeční záležitostí, a ráda se na ně budu jezdit dívat. Takže někdy na Cupu nebo MR na sebe určitě narazíme.


autor: D - reagovat
datum: 20. 01. 2013 20:48:26

Eva F.: ...přesně tak, jsou to osobní postřehy :-) Papa, D :-)


autor: D - reagovat
datum: 20. 01. 2013 20:47:35

Pavlína Fialová: Ahojky Pafko, určitě doraž, bude myslím potřeba každého fajn člověka :-) ...jinak věřím, že jsi doma udělala spoustu práce a že jsi den využila se vším všudy :-))) D


autor: D - reagovat
datum: 20. 01. 2013 20:45:26

Dáša Procházková: Dobrý den, paní Procházková, musím přiznat, že jsem Vás tam hledala :-), chtěla jsem Vás poznat. K tomu, co píšete - já neznám spoustu lidí v Klubu, a už vůbec je neznám z doby, kdy byli ve funkci, takže těžko můžu soudit... Dělám si názor většinou až na základě vlastní zkušenosti, a tou se pak řídím. Tolik k panu Sedlářovi. K paní Vítkové - přestože nejspíš správně interpretujete motivaci jejího jednání, já jsem měla v plánu ji podpořit v některých návrzích, opravdu mne hodně zklamalo, že se tak rychle vzdala. Nicméně ji asi také chápu.
Děkuji za přání, Vás ať také provází jen vše dobré a do RKČR se třeba zase vrátíte :-) D


datum: 20. 01. 2013 20:42:29

Dobrý den paní Mašková,
děkuji za popis schůze. Vše jsem si přečetla se zájmem, jen úplně nesouhlasím s tím, jak popisujete mé vystupování. Jistě jste si všimla, že cokoliv jsem řekla, byla jsem ihned přerušena kritikou MVDr. Sedláře. Samozřejmě se mu nemůžu ve znalostech rovnat, ale vše co jsem měla zpracované, bylo vždy konzultováno s odborníky (např. MVDr. Petráš, MVDr. Ekr, MVDr. Krobot...). Mnoho materiálu jsem získala z knih významných odborníků. Mám také vyjádření členů komise pro chov a zdraví ČMKU, ale neměla jsem žádnou možnost účastníkům této členské schůze cokoliv sdělit. Na arogantní a nenávistný projev se těžko reaguje.
Jistě víte, že ve vládě je ministrem obchodu a průmyslu lékař, který svoje rozhodnutí jistě nevymyslel sám, ale s pomocí odborníků. Nikdo se nestane odborníkem ve své funkci za období 2-3 let, ale myslím si, že jsem se snažila svou funkci vykonávat poctivě a zodpovědně.
Byla jsem napadena, že nekomunikuji s poradci, sama však vím, že to není pravda.Poradce pravidelně informuji o všech změnách, zasílám jim veškeré informace, které potřebují ke své práci,také odpovídám na všechny jejich dotazy. Zarazilo mě, že poradci neprotestovali proti tomuto nařčení, když jim musí být jasné, že si veškerou emailovou korespondenci ukládám do archivu a tedy mohu kdykoli dokázat, že nemají pravdu.
Návrhy se musí projednávat v klidu, ale ne v atmosféře urážek, lživých napadání a podobně. V tomto nelichotivém duchu tato schůze probíhala, sám pan MVDr. Sedlář při svých urážkách na mou osobu přiznal, že se na mě připravil a že si vše spočítal.
Po neúspěšném postupu mě odvolat, pan MVDr. Sedlář ihned odjel, aniž by se dál zapojil do projednávání dalších návrhů, i když na začátku schůze tvrdil, že mu jde o klubové záležitosti. Mohu se tedy domnívat, že panu MVDr. Sedlářovi šlo pouze o urážení a odvolání mé osoby z funkce. Mimo jiné jsem nabyla dojmu, že většině přítomných členů o ozdravení chovu nejde(například u snížení stupně dysplazie). Bylo mi řečeno na mé návrhy, že vracím klub o dvacet let zpět. Dalším nařčením pana MVDr. Sedláře bylo, že jsem poškodila pana Dr. Tellhelma tím, že má podle mého názoru být pouze jeden posuzovatel dysplazie. Ze statistiky vím, že více zhodnocení má pan MVDr. Petráš (62) za méně peněz (500 Kč) a pan Dr. Tellhelm tedy méně zhodnocení (13) za více peněz (1200 Kč).
Dále jsem byla nazvána diletantem, carevnou, škůdcem, člověkem, který ničí členům život. Na okraj bych ráda ještě sdělila, že dělám práci zcela zdarma ve svém volném čase, klubu nedávám nic proplatit (tisk formulářů pro výkon poradců chovu, poštovné, které činí 26-36 Kč). Ročně klubu ušetřím tisíce korun, za tři roky už se jedná o velkou částku. Přesto jsem o tom nikdy nemluvila. Bylo mi smutno, že se na schůzi probírala částka 1200 Kč, která mi byla vyplacena na cestu do Slavoňova, přitom pokladník ví, kolik peněz jsem klubu ušetřila. Bylo mi to opravdu líto.
Jistě bychom si mohly spoustu věcí vysvětlit osobně.
Olga Vítková

autor: Eva F. - reagovat
datum: 20. 01. 2013 20:34:17

Ahoj Drahuš, díky za osobní postřehy ze schůze. Zajímavý čtení... :(


autor: Pavlína Fialová - reagovat
www: bonnapo.cz
datum: 20. 01. 2013 19:20:04

Ahoj, po přečtení tvého příspěvku musím říct, že jsem ráda, že jsem nakonec na schůzi nejela. Asi to není dobře, ale když jsem věděla, co se bude na schůzi dít, tak jsem to považovala za ztrátu času. A ten jsem radši věnovala našemu domečku a psům. No na tu volební asi dorazím. Ale nejsem si jistá, jestli budou vůbec zájemci o funkce. Já mezi ně určitě patřit nebudu...


autor: Dáša Procházková - reagovat
datum: 20. 01. 2013 18:23:51

Dobrý den, musím přiznat, že jsem byla zvědavá, jak schůze probíhala. Do poslední chvíle jsem řešila, jestli jet nebo ne, ale vzhledem k tomu, že už tento rok nebudu členem, přišlo mi férovější svým hlasováním do věcí nezasahovat. Neodcházím kvůli někomu nebo něčemu, prostě už nemám potřebu v klubu být. No a koukám, že zase bylo "veselo", a dokonce budou volby. Souhlasím s vaším postřehem, že předsednictvo ze strachu, aby něco nebylo špatně, jedná dost unáhleně. I mě překvapilo, že p. Vítková stáhla své důležité návrhy, ale na jedné straně ji chápu. Stejně by neprošly, tak se rozhodla nedráždit hada bosou nohou. Pokud jde o nové volby, jsem ráda, že u toho nebudu. Buď bude staronové předsednictvo a nebo ještě to staronovější. Pokud si pamatuji, p. Sedlář byl odvolán /nebo znovu nezvolen/ kvůli tomu, že nevykonával svoji funkci ÚPCH, že podklady k chovu schrańoval v garáži v krabici a toť vše. Žádné informace o chovu, žádné aktualizace. Osobně jsem s ním nikdy konflikt neměla, ale arogantní chování nemusím. Lidé se nemění,takže pokud nebude úplně nové předsednictvo, je to začarovaný kruh.
Přeji vám, aby vás nadšení neopustilo a hlavně ať se vám s holkama / i s klukama, pokud v budoucnu budou/ daří.


Copyright © 2009 - 2022 www.gingertaffy.com, všechna práva vyhrazena, created by: j-soft.cz