Ginger Taffy - Rottweiler Kennel
Ginger Taffy
Rottweiler KennelFédération Cynologique Internationale

Rottweiler klub České republiky

IFR rottweilers

Český kynologický svaz

Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ČeskoMoravská Kynologická Unie


Blog 208 aneb Výroční členská schůze RKČR

Motel Jestřábec u Velkého Meziříčí, 11. 3. 2017, 10.00, přítomno aktuálně 45 členů RKČR a dva hosté (Mgr. Hedvika Hartmannová, právní zástupkyně RKČR, a Mgr. Lucie Neprašová, právní zástupkyně Zuzany Marthalerové) – schůze zahájena předsedou Tomášem Kadlecem.

Začátek schůze byl bohužel zdlouhavý, jednak nebyli zájemci do tříčlenné mandátové a návrhové komise, takže se teprve po zahájení začali hledat (asi by bylo pro příště lepší dobrovolníky ještě před schůzí vytipovat a oslovit) a jednak do řeči Tomáši Kadlecovi, který byl odsouhlasen jako předseda schůze, neustále vstupovala paní Kateřina Ludvíková s dotazy nebo námitkami, že něco má být jinak nebo bylo špatně. Opakovaně například poukazovala na to, že členové musí mít možnost vznést návrh na změnu programu, a když tuto možnost konečně dostala, ani ona jí nevyužila… Velmi konstruktivní ;-). Z mého pohledu chování motivované snahou od začátku ukázat, že se předsednictvo v řízení schůze a její posloupnosti dopouští chyb, zatímco opozice je nachystaná velmi precizně, včetně používání termínu „kvórum“ a dalších ;-).

Novinkou na členské schůzi byla přítomnost dvou právních zástupců. Právní zástupkyně Zuzany Marthalerové, Mgr. Lucie Neprašová, chtěla na základě zplnomocnění za paní Marthalerovou i hlasovat, ale protože u sebe neměla originál plné moci, nebylo hlasování za paní Marthalerovou umožněno. Vzhledem ke své nepřítomnosti na schůzi napsala paní Marthalerová členům dopis, který rozdala paní Ludvíková. Jedná se o čtyřstránkovou „Zprávu prezidentky klubu Zuzany Marthalerové“. Do včerejška jsem sice nevěděla, že RKČR má prezidenta, to je ale to nejmenší, nad čím jsem při čtení žasla. Toto „poslání“, jak zprávu označila Mgr. Neprašová, vnímám jako velmi smutný krok člověka, kterého si myslím ještě donedávna vážili snad všichni členové RKČR, a jsem bohužel přesvědčena o tom, že jich po včerejšku definitivně ubylo. Já osobně si říkám, že tohle uvedená autorka snad ani nemohla napsat, že bych se v ní tolik spletla? V této zprávě jsou zmiňovány nejrůznější útoky, dokonce spiknutí, ke kterému mělo dojít v době MS IFR ve Finsku, to vše podáváno na základě pozice pisatele, který „jak je všeobecně známé“ disponuje kontakty po celém světě apod. Ve finále je dopis zakončen výhrůžkou o vylučování členů, a to vše je přitom prezentováno jako snaha o co nejlepší chod klubu a zájem rottweilerů…

Nesouhlasím s tím, co paní Marthalerová napsala, naopak velmi souhlasím s tím, co na schůzi řekla na konto tohoto dopisu Martina Bartůšková, citace její řeči je součástí Zápisu ze schůze, a to na základě přání o zaprotokolování Mgr. Neprašové, takže si jej všichni budete moci přečíst. Součástí zápisu už ale nebude přepis řeči Milana Noska například, který ke členům promluvil v rámci diskuze. Hovořil o tom, kam až se dopracoval RKČR (na tuto řečnickou otázku mu někdo velmi trefně odpověděl: „Do hajzlu!“), že už na schůzích musíme mít právníky a tímto trendem se zanedlouho dopracujeme možná i k sekuriťákům. Vzpomněl na doby, kdy se členové setkávali i na schůzích rádi.

Stávající předsednictvo i KRK včera uhájily své funkce, díkybohu! :-), a tak RKČR může jít dál – nebylo by fajn to zkusit trochu jinak? Že by konečně byl klid a členové by svůj zájem a čas mohli věnovat svým psům, nikoli soudním sporům apod.? Ano, je to zase o lidech, bohužel dvě tři osoby dokážou otrávit život všem ostatním, a je až trestuhodné, že hrstka zhrzených duší dělá vše pro to, aby ostatním kazila život. Nicméně jsem přesvědčená o tom, že včera tyto osoby měly možnost zažít, co si o nich většina členů RKČR myslí a jaká je jejich vůle, tak třeba se nad sebou konečně zamyslí – protože kromě členů jim nedal zapravdu ani soud.

Vraťme se ovšem k vlastnímu obsahu schůze. Po zvolení komisí došlo k předání ocenění nejlepším pracovním a výstavním psům – poháry byly nachystány na opačném konci sálu, než byl hlavní stůl předsednictva, předávání v čele sálu by podle mne bylo důstojnější, jde samozřejmě o místo a logistiku toho, jak toto provést, ale asi bych to pro další schůzi zvážila… :-)

Dalším bodem programu byly zprávy členů předsednictva, kdy došlo k jediné „zajímavé“ věci – poté, co svou zprávu odprezentoval pokladník Ladislav Jupa, kdy ve své zprávě vyzvedl i spolupráci s předchozím kolegou, Jiřím Janouškem, kterému explicitně poděkoval, si vzal slovo právě Jirka Janoušek a vznesl námitku proti tomu, že uvedené údaje Ládi Jupy jsou v pořádku. Vzhledem k tomu, že se mezi pány rozhořela dosti plamenná výměna názorů, byl Jiří Janoušek odkázán na diskuzi, kde mu byl dán znovu prostor. Není pochyb o tom, že pan Janoušek byl skvělý pokladník, nicméně způsob, kterým vyjádřil nesouhlas s prací pana Jupy, považuji za podpásový. Pan Jupa ve své „obhajobě“ zmínil jednak to, že je ve funkci krátce, což bych brala v případě agendy pokladníka v potaz, ale zejména že se snažil s panem Janouškem spolupracovat. Pokud tady tato snaha byla, přijde mi nefér vytáhnout nedostatky až na schůzi místo toho, aby se vše vyřešilo mezi oběma pány v klidu a soukromí. Proč to Jirka Janoušek udělal takto veřejně? Mělo snad být cílem odvolání stávajícího pokladníka? To už by byla jen spekulace, a nedělejme je raději…

Já sama jsem kdysi veřejně zpochybnila práci Petry Růžičkové a Míši Zubíkové na zpravodaji – byla to chyba a dnes bych to znovu neudělala. Ano, měla jsem tehdy za holkama přijít a řešit to s nimi úplně jiným způsobem. Člověk někdy prostě šlápne vedle, my s Petrou a Míšou jsme si pak vše vyříkaly, věřím proto, že i ten Jirkův včerejší výstup byl jen zbytečným vzplanutím...

Kolem poledne došlo konečně ke schvalování návrhů na změny normativů, počet členů kolísal lehce pod padesátkou, jak ještě další přijížděli, a stávající naopak odjížděli pryč. Z těch zajímavých je třeba zmínit návrh na povinné testování chovných psů na JLPP. Zcela zasloužený potlesk sklidila za svou upřímnost a otevřenost Lucka Křížová, která přiznala vlastní chovatelskou zkušenost s touto nemocí a poukázala jednak na možného nositele, což se jen můžeme modlit, aby se nepotvrdilo, protože jde o plemeníka, který dal ohromný počet potomků, pak ale především poukázala na malou propracovanost toho, aby tato podmínka byla přijata. Je nutné vyjasnit především formální stránku věci, např. jak s výsledky, kde se budou evidovat, jak zapisovat na ČKS apod. Nic neřešitelného, předsednictvo má čas do další schůze na to, aby vše potřebné zjistilo a připravilo.

Rozruch vzbudily návrhy na zjednodušení podmínek pro uchovnění psů, pokud jde o zkoušky. Vzbudily ovšem pouze ten rozruch, členskou schůzí neprošly. Došlo k výměně názorů na téma pracovní povaha rottweilerů, což během obhajoby svých návrhů úplně zazdila paní Magdaléna Moravcová, když na otázku, z jaké zkušenosti vychází a jaké chovatelské kluby to tak mají, uvedla jediný příklad: „Čivavy!“ Dlouho jsem se tak nenasmála a jedno se jí musí nechat – na to, kolik návrhů přednesla na schůzi, a to takových návrhů, kterými jen schůzi natáhla a otrávila většinu přítomných, tak těmi čivavami opravdu velmi pobavila! :-)

Pokud bych měla shrnout členskou schůzi RKČR 2017, tak bych ji hodnotila pozitivně – pro velký počet přítomných členů, protože spravedlnost a pravda konečně i v případě RKČR zafungovaly a lži a intriky dostaly na frak! Ano, jistě se má stávající předsednictvo co učit, co vylepšovat (například zase psát měsíční zápisy z e-mailové komunikace ;-), ale dejme jim k tomu prostor, hleďme si každý svých psů a važme si toho, že máme někoho, kdo pro ně chce něco vykonat.

Přeji členům také Kontrolní a revizní komise, aby konečně měli klid od neustálých kauz, jejichž výčet zabral předsedkyni, Martině Vospálkové, v její zprávě celkem kus proslovu.

Já bych opravdu udělala tlustou čáru za tím, co bylo, a šla dál, dost bylo kauz a soudů… Na viděnou na některé z kynologických akcí, které nás už brzy čekají, krásné jaro! :-) D


Přidat příspěvek

Vaše jméno:
www:
E-mail:
Fotka:
Text:
Antispam: zadejte slovně součet čísel dva a dva (např.: sedm)

autor: D - reagovat
datum: 12. 03. 2017 21:45:05

Tomáš Kadlec: Dobře, že jsi zareagoval, Tomáši, podle té zprávy to skutečně vypadá, jaký jste si nedomluvili byznys! ;-)


autor: D - reagovat
datum: 12. 03. 2017 21:43:31

Kateřina Hájková: Je především škoda, že čas, který by na schůzi mohl a měl být věnován chovatelským věcem, které jsou důležité, je úplně zbytečně proplýtván. A vyhrožování soudy a právníky je dost varovný trend, bylo by fajn, aby toho někteří lidé už konečně nechali a umožnili ostatním dýchat, tahle situace už přeci nemůže nikoho těšit ani bavit...


autor: Tomáš Kadlec - reagovat
datum: 12. 03. 2017 20:23:31

Jenom dodatek pro úplnost sdělení - "obchodně soukromé aktivity" ve spojení s mojí osobou, o kterých se paní Marthalerová zmiňuje, byl můj dotaz, zda bych si při svém zaměstnání v cizině nemohl zacvičit na nějakém placu se svým vlastním psem, k čemuž jsem v důsledku ani nikdy nepřistoupil. Přeji všem hezký večer.


autor: Kateřina Hájková - reagovat
datum: 12. 03. 2017 20:10:03

Drahuš děkuji za informace o průběhu schůze, muselo to být opět "plodné", schůze poslední dobou začínají být dobrodružné a už dávno ne o plemeni jako takovém, ale o vyřizování osobních účtů a křivd . Hlavně že se opět půjde slušnou cestou s dodržováním normativ, bez intrik a podvodů. A ke zprávě paní Marthalerové? nevěřím vlastním očím..a snad radši bez komentáře..


Copyright © 2009 - 2020 www.gingertaffy.com, všechna práva vyhrazena, created by: j-soft.cz