Ginger Taffy - Rottweiler Kennel
Ginger Taffy
Rottweiler KennelFédération Cynologique Internationale

Rottweiler klub České republiky

IFR rottweilers

Český kynologický svaz

Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ČeskoMoravská Kynologická Unie


8. Nádory mléčné žlázy – úvod do problematiky

Mléčná žláza u feny i kočky má 2 mléčné lišty, levou a pravou, každá má 4–5 cecíků, poměrně běžný je i nepravidelný počet a případně výskyt tzv. pastruků. Plně funkční se mléčná žláza stává po zahájení pohlavního cyklu.

Vznik, růst a rozdělení: Vznik a růst nádorů mléčné žlázy je podmíněn genetickými faktory, pohlavními hormony (důkazem je růst po hárání, snížený výskyt u časně kastrovaných fen), pohlavním cyklem jako takovým (pravidelnost, výskyt falešné březosti), graviditou, laktací a faktory prostředí. Samozřejmě jako u lidí – vznik nádorových onemocnění není zcela jasně vysvětlen a výše uvedené faktory se spolupodílejí. Předpokládá se dokonce, že nádory jsou už založeny v juvenilní, tedy nefunkční mléčné žláze, ale k jejich dalšímu růstu dojde jen u některých jedinců, právě na základě uvedených vlivů.

Dle charakteru dělíme nádory mléčné žlázy na zhoubné a nezhoubné. Vyskytují se však i nádory na pomezí těchto dvou skupin a i nádory původně nezhoubné mohou metamorfovat na nádory zhoubné. A aby to bylo ještě komplikovanější – i v rámci skupin zhoubný – nezhoubný existuje řada různých variant, které se liší svou agresivitou, a tím i prognózou.

Zjednodušeně, když vybereme pár nejdůležitějších faktů, pak lze uvést, že nádory mléčné žlázy se procentuálně mnohem častěji vyskytují u fen než u koček. U fen je výskyt zhoubných a nezhoubných nádorů cca 1:1, u koček je výrazně vyšší výskyt nádorů zhoubných. Nejčastější zhoubné nádory jsou karcinomy, které nemusejí být příliš agresivní a prognóza může být relativně dobrá (pozor – relativně!). Mnohem horší prognózu mají sarkomy, které se vyskytují převážně u velkých plemen psů. Při výskytu nádorů mléčné žlázy u koček a velkých plemen psů je třeba zasáhnout co nejdříve.

Příznaky: Příznaky nádorů mléčné žlázy jsou velmi jednoduché. Jde o tvrdé hmatatelné útvary na mléčných žlázách, zpočátku velikosti špendlíkové hlavičky či hrášku. V pokročilých stadiích mohou být velké jako pěst i více, na povrchu obnažené a krvácející.

Prognóza: Prognózu je možno stanovit až na základě histologického vyšetření v laboratoři, tzn. že v ordinaci není možné nádor typizovat jako zhoubný či nezhoubný a není možné jednoznačně stanovit prognózu. Orientační metodou pro typizaci nádoru je cytologie. U některých typů nádorů se její přesnost těšně blíží histologickému vyšetření.

Terapie: Jednoznačně chirurgická se současným odběrem vzorku pro histologii. A platí – čím dřív tím lépe. Mléčná žláza je totiž primárním ložiskem, tj. že v případě zhoubných nádorů dochází k šíření (metastazování) nádoru do vnitřních orgánů. Na prvním místě jsou to plíce, dále pak játra a ledviny. Včasným odstraněním nádorů jsme schopni významně snížit riziko metastazování.

K šíření nádorových buněk z místa primárního nádoru dochází hlavně lymfatickými cestami, krevním řečištěm a popřípadě i plošně.

Podle velikosti a počtu nádorů se operativně odstraňuje buď jen vlastní nádorek = nodulektomie (nádor do velikosti 3 mm), jednotlivá mléčná žláza = mamektomie (jednotlivý nádor do velikosti cca 1 cm), půlka celé mléčné lišty = mastektomie částečná či celá mléčná lišta = mastektomie totální. Z preventivních důvodů je vždy doporučitelná přinejmenším částečná mastektomie.

Při pozitivním histologickém nálezu (tj. jde-li o zhoubný nádor) doporučujeme vzít i zbytek mléčné lišty, popř. druhou stranu.

Podobně jako u lidí je vhodné provést předoperační vyšetření krve (hematologii, biochemii), moči a RTG plic.

U některých typů nádorů je možná i chemoterapie.

V každé případě je vhodné pacienta podporovat podáváním vitaminových, enzymatických a imunostimulačních preparátů. Dnes už dokonce existují komerčně vyráběné diety pro pacienty s nádorovým onemocněním.

Prevence: Pravidelná kontrola mléčné žlázy, hlavně po hárání. V případě nálezu tvrdých útvarů vyšetření u veterinárního lékaře a nejlépe včasné odstranění. Velmi účinnou metodou z pohledu prevence je včasná kastrace u nechovných fen. Bylo prokázáno, že při kastraci před prvním rokem života se pravděpodobnost výskytu nádorů mléčné žlázy u fen snížila na několik málo procent. Mezi prvním a druhým rokem se snížila zhruba o 25 %, po druhém roce už k ovlivnění výskytu nádorů mléčné žlázy nedošlo. Kastrace fen (a i koček) mladších jednoho roku je ovšem zatím z pohledu evropské veterinární medicíny etický problém.

 

(MVDr. Gbelec, AA-Vet, s.r.o. – veterinární nemocnice Zahradní Město, www.aavet.cz)


 
 

Přidat příspěvek

Vaše jméno:
www:
E-mail:
Fotka:
Text:
Antispam: zadejte slovně součet čísel čtyři a pět (např.: sedm)

Copyright © 2009 - 2024 www.gingertaffy.com, všechna práva vyhrazena, created by: j-soft.cz