Ginger Taffy - Rottweiler Kennel
Ginger Taffy
Rottweiler KennelFédération Cynologique Internationale

Rottweiler klub České republiky

IFR rottweilers

Český kynologický svaz

Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ČeskoMoravská Kynologická Unie


Novinky

17. 01. 2015

Členská schůze RKČR 17. 1. 2015

V sobotu 17. 1. se konala druhá výroční členská schůze RKČR za dobu, co jsme jako předsednictvo ve funkci. Chtěla bych jí věnovat pár slov, ale předesílám, že jde o můj pohled, subjektivní hodnocení a v žádném případě se nejedná o oficiální stanovisko předsednictva RKČR. Zdůrazňuji tuto skutečnost proto, aby si toho byli všichni vědomi – nikdo nemusí číst to, co zde píšu, a pakliže chce na tento soukromý web vstoupit, bylo by fajn, když by se po přečtení čehokoli, o čem se zde zmiňuji a přemýšlím, aspoň chvilku pozastavil :-).

Členskou schůzi předcházelo emotivní období plné afektovaných a bohužel i vulgárních diskuzí na FB, ze kterých bohužel vyplývalo převážně to, že jejich účastníci neznají všechna fakta, nad oficiálními zprávami se hlouběji nezamysleli, a především nezohledňují prospěch plemene. Petra Růžičková nám v době nejprudších diskuzí poslala odkaz na článek z National Geographic, doporučuji :-).

http://www.national-geographic.cz/clanky/proc-si-hloupi-lide-mysli-ze-jsou-nejchytrejsi-vlastni-neobjektivita-je-potvrzena-vedci.html#.VKgUzCuG98E

Nicméně jak to tak bývá, největší bojovníci, kterým dává kuráž anonymita, zůstali v bezpečí doma a na schůzi nepřijeli, přítomno bylo jen 34 členů, stálé jádro, které jezdí v podstatě vždy – plus pár nových členů, z nichž velmi zaujal MVDr. Chalupa svým vystupováním a profesionálními názory. Celkově musím říct, že schůze měla ve svém konci sice vypjatější průběh, ale nic dramatického se nestalo, žádné přehnané afekty se nekonaly a myslím, že všichni, ať přítomní členové nebo předsednictvo, jsme celou schůzi zvládli se ctí.

Program schůze byl odhlasován ve svém původním znění, byť byl vznesen návrh pana Karla Švancary o přesunutí přednášky paní Vladimíry Tiché až na její závěr – naštěstí tento návrh odsouhlasen nebyl, a tak se přednáška paní Tiché na téma reprodukce psů konala podle programu a v podstatě i podle časového harmonogramu – oběd byl podáván s cca půlhodinovým zpožděním, ale zase stál za to, v Jestřábci nám opravdu skvěle uvařili! Uvedla jsem, že přednáška se „naštěstí“ konala podle původního programu – „naštěstí“ proto, že všechny přítomné opravdu zaujala a myslím, že nebyl nikdo, kdo by se nedozvěděl spoustu zajímavého. A to ještě velmi poutavou formou, paní Tichá je skvělý řečník, odborník s lidským přístupem, kterému i v jeho odborné sféře nechybí humor a nadhled. Po přednášce vznesli někteří členové dotazy, paní Tichá na vše jasně odpověděla a účastnila se také následného bodu programu, jímž byla diskuze.

Tu zahájila předsedkyně Lenka Hanušová případem fenky Judie Lib-Vach a seznámila přítomné s průběhem kauzy od začátku až do stadia, ve kterém aktuálně je. Pochopitelně se okamžitě rozpoutala prudká diskuze, kdy na jedné straně argumentovala pí Prchalová, majitelka fenky, a pí Vachutková, chovatelka, tím, jak mohla fenka projít svodem, jak je možné, že při nespočetných výstavních úspěších byla tato fena bonitační komisí neuznána chovnou atd. Vše jsou to pravdivá fakta, která jsou v případu známá. Dále byla promítnuta videa z bonitace a výstavy, kde fenka jasně přetáčí ocas, a to tak, že se nejenom špičkou dotýká hřbetu, ale přetáčí ho pod jeho linii. Z argumentů, které zněly, a to převážně v neprospěch fenky (neboť její nesení ocasu je takové, že stáčí ocas až pod linii hřbetu), bych uvedla několik názorů, které zněly:

– je pravda, že doposud se ocasy RTW v ČR nijak zvlášť neřešily, ale je za námi přechodné období po zákazu kupírování a selekce už nemá odkladu – tak jako se přísnou selekcí za posledních deset let neuvěřitelně snížil výskyt dysplazie, jen stejným postupem se můžeme vyrovnat s těžkými vadami.

– těžkou, tj. diskvalifikující vadou, není nesení ocasu nahoru, tj. zatočení nad hřbet místo nesení v linii hřbetu – ano, je to vada, ale ne diskvalifikující, zde je třeba odlišit míru závažnosti; a kde začíná ona závažnost vedoucí k diskvalifikaci? Viz Zpravodaj 3/2014 str. 53 nebo např. překlad hodnocení ocasu dr. Tellhelmem http://www.rkcr.cz/images/2014/dokumenty/PrekladTellhelm.pdf

– současné předsednictvo (jak dokládá mj. i zpráva dr. Tellhelma, kterou nám vyhotovil zdarma a také s námi celý případ flexibilně konzultuje, stejně tak jako vedení IFR), úzce spolupracuje s IFR i ADRK; v současné době jednáme o detailnějších kritériích diskvalifikujícího nesení ocasu – bude zpracována detailnější tabulka nákresů nesení ocasu, podle níž bude jasné posuzování bez nejasností a polemik o tom, zda je nějaký ocas „jenom“ vadně nesený, nebo už tak vadně, že je to vada diskvalifikující.

– důležitá jsou slova dr. Tellhelma o tom, že i když v určitých situacích má pes ocas nesen například i podle standardu, neznamená to, že tím zaniká ono chybné nesení, tj. stáčení až pod hřbet – tato závažná vada u psa prostě je a jinak než operativně ji nelze odstranit.

– paní Tichá také potvrdila slova dr. Tellhelma v tom, že geny, které mají na svědomí nesení ocasu, nejsou dominantní, ale recesivní, tj. nemusejí se projevit hned u prvních potomků psa s vadou, ale až u dalších odchovů, nicméně vada bude předána vždy; proto by nebylo například vhodné umožnit psovi s těžkou vadou nesení ocasu mít jeden vrh – protože tam se nemusí objevit vůbec nic, ale všechna štěňata si tento gen ponesou dál a předají ho kdykoli jindy v dalších generacích.

– rozpor posuzování psů na výstavách a bonitace je tristní, předchozí předsednictva neřešila a ani stávající předsednictvo donedávna neřešilo školení specializovaných rozhodčích; případ fenky Judie Lib-Vach ukázal na nutnost změny; případ je v mnoha ohledech precedens – nicméně není pravda, jak zaznělo na schůzi, proč zrovna u této feny se ocas řeší, když se to dřív neřešilo, a zrovna nemá být pro něj vpuštěna do chovu – toto tvrzení není pravda, psů vyloučených z chovu kvůli této vadě bylo několik, i na bonitaci v Nezamyslicích, jen se doposud proti takovémuto rozhodnutí bonitační komise nikdo neodvolal.

– se selekcí se už prostě začalo – a zda byli do chovu puštěni jedinci s horšími ocasy, za to nelze dávat vinu stávajícímu předsednictvu, nemůžeme zodpovídat za věci, které se dřív neřešily a bohužel hrozily průšvihem tak dlouho, až to na nás spadlo; jsme ve funkci necelé dva roky a řešíme vše, co je potřeba – a ano, někdy i s chybami, bohužel, ze kterých se snažíme poučit; školení rozhodčích, aktivní spolupráce chovatelského kolegia – to vše už bude nyní nutné a samozřejmé, je třeba reflektovat vývoj plemene, jeho stav, vyskytující se vady a problémy – a to vše aktivně řešit.

– nově je pro chovnost odsouhlasena podmínka předvedení psa na klubové, speciální či jiné výstavě pořádané RKČR – zde budou specializovaní rozhodčí a jejich hodnocení a hodnocení bonitační komise bude mít jinou váhu než hodnocení na ostatních národních a mezinárodních výstavách – nicméně kdokoli bude přítomen hodnocení, které neodpovídá standardu, měl by rozhodčího na to upozornit, a zejména upozornit RKČR, aby se toto s daným rozhodčím řešilo.

– velmi působivé vystoupení na schůzi měl pan Milan Nosek, který se v době závěrečných bouřlivějších diskuzí postavil a s úvodem „Tak poslouchejte, já vám teda něco řeknu!“ se obrátil k paní Vachutkové a otázal se jí, jak ona, jakožto OPCH, může požadovat uznání feny do chovu s tak jasnou diskvalifikující vadou. Jeho projev neměl nic, co by bylo nepochopitelné, podle reakcí většina přítomných velmi souhlasila – což dokládá například i souhlas členské schůze s dalším postupem předsednictva v případě fenky Judie Lib-Vach.

Členská schůze je za námi, čekají nás velké úkoly, zejména Světová výstava IFR – na členské schůzi bylo mnoho příjemných lidí, kteří hned nabídli pomoc, ať stálí členové, jakou jsou Ilona Procházková, Martina Bartůšková, Míša Petrinisová, Láďa Jupa nebo členové úplně noví, jako je pan doktor Chalupa, Markéta Brethová a další – všem moc děkujeme! :-) K pořádání nové výstavy RKČR se nabídli Iveta Kučerová a Milan Nosek, to je také skvělá zpráva – jen když budeme spolupracovat, pak se určitě vše zvládne :-)


02. 11. 2014

Když tak koukám na poslední novinku, mám dojem, jako by se u nás od února do tohoto víkendu moc nezměnilo... Máme za sebou s Liz totiž další víkend strávený na výstavě, a i když dopadl skvěle - Liz vyhrála mezitřídu a získala po oba dny titul CAC - v sobotu bylo naše počínání v kruhu tristní. Liz si sedala, já z ní byla rozhozená a zpocená jak myš, pamlsky nacpané v kapse kalhot mi nešly vyndat, prostě katastrofa... Posuzoval rakouský pan rozhodčí Otto Schimpf, dával hodně VD, zejména jeho hodnocení nerozumím ve třídách mladých - neptal se vůbec na věk psů, tak nevím, jak mohl posoudit adekvátnost toho, jak pes vypadá, a právě věku. Dát všem VD, protože nejsou "dodělaní", to úplně nechápu. Mrzí mne tento výsledek o to více, že jsem měla mezi mladými psy odchov, Buddyho Ginger Taffy, to samozřejmě nebudu nijak tajit. VD 1 v sobotu mě zaskočilo, V2 v neděli je už o něco lepší, díky, kluci! :-) Za Lizinčino vítězství chci poděkovat i Hance Touškové, která kromě toho, že mi s Liz pomohla a poutala ji, mě zejména přesvědčila, ať na výstavu jdu, když ji mám nahlášenou, chtěla jsem totiž původně jet raději cvičit... Ale 2x titul CAC je nádhera, jsem ráda, že jsme nakonec na výstavě byly! :-) A v neděli jsme se snad už předvedly i docela hezky, abych se nemusela úplně stydět... ;-)


23. 02. 2014

O víkendu nás s Lizi poprvé čekala třída mladých. V sobotu skončila Lizi s V2, ale paní rozhodčí se moc líbila, prý by jí dala V1 a titul, ale protože se nechtěla předvádět a stále si sedala, dostala V2. To je pro mne ponaučení, protože ji musím naučit stavět se na povel, vydržet posuzování a stát. V neděli jí paní rozhodčí vytýkala volnější přední končetiny, takže nedělní V2 je pro mne zasloužené, sobotní úplně tolik ne (ovšem toto konstatování vztahuji pouze a jenom na sebe, mám na čem pracovat) – to jsou prostě výstavy a i správné vystavení psa chce něco umět. Celkově jsem s výsledky spokojená, Lizi dostala podle mého názoru moc hezké posudky. Velká gratulace patří bráškovi Lizi, Buddymu (Bandito vom Eisernen Kreuz), který ve třídě mladých psů s velkým přehledem vyhrál i v sobotu, i v neděli! :-) Moc milé bylo také setkání s Buffynkou a majitelem Butche, Michalem, za pomoc na výstavě děkuji Hance Touškové! :-)


06. 10. 2013

Lizi dnes absolvovala svou druhou výstavu, byla ve třídě štěňat, ale už zítra jí bude 6 měsíců a od zítřka je z ní tedy dorostenec :-). Udělala mi velkou radost, protože slovenský pan rozhodčí Havelka je podle mne velký profesionál, je přísný a nic mu neunikne. Lizi se mu evidentně líbila, mnohokrát zopakoval, že na svůj věk je velmi kvalitní, dostala ocenění VN1. Tak uvidíme, hlavní je zdravíčko... Nicméně byla moc šikovná, stejně tak Hanka Toušková, která ji předváděla - Haní, moc děkuju, jsi prostě profík :-). I přes hezký výsledek pro mne ale byla výstava utrpením, ráno jsem se vzbudila s bolavým krkem, rýmou a  začínající nějakou nemocí. Bez Hanky bych to dneska určitě nezvládla. Moc příjemné bylo setkání s Flášarovými (zdravím Tondu a jeho  Radku, na kterou je vždy spoleh :-), s Janičkou Chládkovou, no a dojela nás podpořit Simonka s mou áčkovou Abbynkou - je to opravdu nádherná fenečka (líbila se všem - kamarádka Míša Martinů mi dokonce řekla, že je o moc hezčí než Taffynka, že má její hlavu, ale má i krásné tělo), u které nikdy asi nepřestanu cítit velkou lítost z dysplazie kyčlí 2/3... Síma je ale úžasná a Abbynku miluje, mají spolu krásný vztah. Abby si pohrála  i s Lizákem, ta je po celém dni pěkně krotká, má zážitků plnou tu svou hlavičku a jistě se jí bude o těch všech roztodivných psech zdát celou noc :-). Krásný podzim, D:-)


24. 11. 2012

Tentokrát nebudu psát o nějaké události, ale obracím se s prosbu na ty, kteří mají možnost nebo chtějí pomoci, a to psímu útulku Skřivany. Jeho majitelka se stará o všechny pejsky z vlastních zdrojů, financuje je pouze ze svého důchodu, a je tedy jasné, že se jí hodí jakákoli pomoc. Útulku pomáhají i mé dvě kamarádky, z nichž mne jedna oslovila s tím, zda bych nějak nemohla pomoci. Já to udělám, ať se mají pejsci na Vánoce dobře, aspoň trochu podobně jako moje Taffy a Gin. Kdo byste se mohl také zapojit, je vítána každá pomoc, každý pytel granulek, deky, hračky... Zde je odkaz a já moc děkuji, D :-) www.utulek-skrivany.estranky.cz


26. 10. 2012

Pro rok 2013 se bude konat mistrovství světa IFR ve španělském městě Silleda, provincie Pontevedra, a to o víkendu 19. a 20. října. Cesta na místo trvá z Prahy podle plánovače tras 24 hodin bez přestávek, bude to tedy hodně náročné… Nejbližší letiště je v Santiagu de Compostella, odtud je to autem necelou půlhodinu. Přímý let ale z letiště Václava Havla není, dá se letět s minimálně jedním mezipřistáním přes Barcelonu, celkem let trvá nejméně 6,5 hodiny. Rozhodčí jsou Juan Antonio Lanzó Ruiz (Španělsko), Paolo Picariello (Portugalsko) a Benno Galonska (Německo).

Světová výstava se příští rok koná 25. a 26. května v dánském městě Rødding, což je z Prahy nějakých 9 hodin cesty bez přestávek. 23. a 24. května bude světové výstavě na témže místě předcházet kongres IFR. Rozhodčí na výstavu jsou Carsten Henriksen (Dánsko), Yvonne Bekkers (Nizozemí), Hans Paul Zangerl (Švýcarsko), jméno jednoho německého rozhodčího zatím není potvrzeno, náhradní rozhodčí je Anita Whitmarsh (Švédsko).


21. 10. 2012

V sobotu 20. 10. 2012 startoval na mistrovství republiky všech plemen jediný reprezentant za české rottweilery, Jirka Marek s Goranem od Syrůvky. Přestože jsem Jirkovi ještě v pátek psala s omluvou, že nepřijedeme, že jsem nemocná, nakonec si nalosoval tak šikovně, že jsme s Hankou vyrazily držet mu pěsti na místo. Jihočeský Velešín byl utopený v mokré mlze, byla nepříjemná zima a vlhký chladný vzduch dával mému kašli pořádně zabrat…

Jirka nastupoval v druhé šestici závodníků, měl startovní číslo osm. Před závodem se netajil obavami z toho, že jestli Goránek udělá odložení do sedu, bude rád, nehledě na další věci – Jirka má zdravotní problémy s kolenem, a v poslední době tak s Goranem neměl možnost moc trénovat. V kontextu jeho zdravotního stavu musím říct, že 83 bodů za poslušnost od rozhodčího Martina Pejši je skvělým výsledkem, zejména v konkurenci nejlepších z nejlepších. A jak tedy poslušnost vypadala? Chůze mohla být přesnější a radostnější, zejména v závěru chyběla ochota a sledovanost, nejvíce se to projevilo ve skupince. Při změně tempa do běhu mi bylo Jirky moc líto, bylo opravdu vidět, že běží jen s velkým přemáháním. Jak Jirka předpokládal, Goran neudělal odložení do sedu, ostatní odložení byla v pohodě a přivolání bylo hezké. Výborný byl aport skokem, návrat z volného aportu mohl být přímější, Goran si v radosti tak jako by pohopkal cestou zpět k Jirkovi, ale mně se to líbilo, byl v tom projev radosti. Co pak vícekrát vytýkal rozhodčí, byla přesnost při přiřazení k noze. Celkově ale myslím, že poslušnost byla moc pěkná a opravdu obdiv Jirkovi, že to takhle zvládl. Zato jak nikdo z nás (Hanka, Dáša Macků, Andrea Kršková) nečekal větší komplikace při obraně, která je Goranovou doménou, dostal nás už na maketách – dvě neoběhnul a mazal ze třetí rovnou na figuranta (v sobotu figuroval technickou část Jiří Mach, kontrolní výkon Josef Kubec). Výsledných 74 bodů od rozhodčího Petra Veselky bylo hodně za chyby v zákusech (např. jejich povolování), nepřesné doprovody a neusednutí před začátkem doprovodů. Určitě ale udělal Goran Jirkovi radost dnešními 92 body za stopičku, pachové práce na MR FCI hodnotil Karel Nedvěd. Další výsledky z MR FCI na www.zko-velesinuletiste.cz :-)

Jinak ohledně stop se vzhledem k našemu MR RTW nesly mezi lidmi dotazy, co jsme to vyváděli (Hanky se ptal třeba Láďa Mach) a také jsem slyšela takové názory, že všichni ostatní čuchají krásně na trávě, jenom rotvíci museli mít hlínu – tj. v tom smyslu, že jsme si to udělali zbytečně těžší, když je všude dostatek trávy... Škoda, no, myslím, že jinak by naše výsledky v bodech byly mnohem hezčí a Honza Kuncl mohl mít zaslouženého mistra republiky, ne jen „nepsaného“ :-).

A tak tímto miničlánkem asi končím letošní sportovní kynologické akce, snad nám příští rok přinese opět tak hezké výsledky, jako byly mnohé letos, za propagaci sportovní povahy českých RTW patří veliké poděkování celému týmu z MS IFR a myslím, že máme více nadějí mezi českými rotvíkáři, tak bych asi všem jim i nám všem popřála hlavně zdravé pejsky, hodně trpělivosti, odvahy a štěstí! Na viděnou příští rok!!! :-) D


15. 10. 2012

Uplynulý víkend byl plný událostí – v sobotu mistrovství republiky RTW, o kterém bude článek dnes :-), v neděli pak premiéra mých dvou áčkových holčiček na mezinárodní výstavě v Českých Budějovicích. Přihlášena byla Aprilka a Abbynka. Ve třídě mladých, kde spolu s nimi nastoupily ještě další dvě fenečky, je posuzoval slovenský pan rozhodčí Tibor Havelka. Aprilku předváděla Hanka, Abbynku Jirka Rejzek – oběma tímto moc děkuji, s holkami jim to hezky šlo. Obě dostaly sice hodnocení velmi dobrá, já samozřejmě nezastírám, že známka výborná by nám všem udělala větší radost, ale musíme to brát jako zkušenost a zejména tak, že jsou ještě hodně nedotažené. U obou pan rozhodčí konstatoval nedovyvinutý front a bedra, u Aprilky pak byla vytýkaná výš nasazená ouška. Co je pro mne však velmi cenné, tak kladně hodnocené úhlení zadních končetin a dobrý pohyb, u Aprilky dokonce „dynamický“ :-). Holčičkám bylo včera 10 měsíců, necháme jim čas, aby zmohutněly a zesílily, přišly mi včera opravdu ještě jako miminka :-). Moc si vážím toho, jak jsou socializované, na výstavě neměly problém ani s lidmi, ani se psy, nic neřešily. Obě mají opravdu skvělou povahu a věřím to i Jirkovi, když mi je jako zkušený chovatel chválil a moc se mu líbily. Tak si dáme čas a uvidíme – ale jak všichni „moji“ majitelé vědí – je pro mne mnohem podstatnější to, jaký vztah mají se svými miláčky, než jsou další úspěchy. Ty by mi samozřejmě také udělaly radost, ale to už bude případně jen takový bonus :-). Fotky z výstavy dám do nějakého z dalších blogů :-). Vítězem plemene se stal Jirkův Mord Anaco, moc gratulujeme jemu i ostatním k hezkým výsledkům :-).


04. 07. 2012

Tato novinka je tak trochu zvláštní a nehodí se sem, ale myslím, že je to důležité. V poslední době mi sem tam někdo zavolá a dotazuje se mne na radu ohledně výběru štěňátka a na kde co ohledně chovu. Nestavím se do role znalce, odkazuji na stránky RKČR, ale pokud jde třeba o ta zmiňovaná štěnda, doporučím kamarády, o kterých vím, že mají kvalitní psy a jsou vůči zájemcům fér. Dnes jsem měla velmi podivný telefonát – volal mi jakýsi muž, že má prý na mne kontakt od nějakého známého (prý MVDr. Beránek z Pardubic – ten skutečně existuje a rozhodně mu zavolám) a jestli bych jako nevěděla o nějakém psovi na krytí (dotyčný to nazýval jinak, bylo to od počátku velmi divné vyjadřování). Tak jsem mu jako obvykle sdělila, že na tohle nejsem odborník, že na to je v klubu poradce chovu, a odkázala jsem ho na stránky – ty pán evidentně neznal. Nicméně dál něco povídal a zaskočil mne tím, že mu jde jen o to, aby si fena „vrzla“ (toto je přesná citace), že si ji prý dovezl z Polska, že je dvouletá, už měla prý hárat, ale hárá mu doma. Tak jsem mu vysvětlila, že fena hárá každého půl roku a měla jsem za to, že mluvím s člověkem, který nikdy psa neměl... Z komunikace jsem také pochopila, že je to pes bez PP, a tak jsem dotyčnému řekla, že nepodporuji chov psů bez PP, že pokud mu jde jen o to, „aby si fena vrzla“, tak ať nedělá, neboť... Vysvětlovala jsem více důvodů, načež mi pán skočil do řeči a značně nevlídným tónem se mě dotazoval, jestli jako nedoporučuji krytí psů bez PP. A když jsem mu to potvrdila, tak jen zasyčel, že to jsem ho teda urazila, že „to“ začne dělat profesionálně a že mě zničí! Pak položil telefon. Až zas tak mě to nerozhodilo, na takovéto výhrůžky je tu policie, ale dohledala jsem si jeho telefonní číslo – a na dotaz 602 412 656 vyběhne hned několik inzerátů na bezpapírová štěňata pana Františka Kulajdy, chovatelská stanice Čívická Točna. Pán tedy evidentně nemá prvního psa, živí se nebo si přivydělává křížením nepapírových psů, resp. produkcí bezpapírových štěňat. Ano, může se stát, že fenku nakryje domácí pes, aniž by oba měli chovnost, ale nepředpokládám, že je to záměr majitele. To, co dělá tento pán, mi přijde opravdu trestuhodné, a dokonce chtít dohazování psů na krytí mi přijde opravdu nechutné. Apeluji tímto na majitele RTW, aby dbali na zájem chovu, na reprodukci psů, kteří splnili podmínky chovnosti, a je na nás všech, abychom se záměrnými množiteli nestandardních RTW náležitě naložili. Minimálně tím, že budeme šířit osvětu o tom, jaké výhody má pes s PP a jaká je etika chovatele. Vážený pane Kulajdo, ještě jedna výhrůžka nebo pokus o ni a řeší vše policie!


27. 05. 2012

Dnes jsme s Taffynkou byly na výstavě v Litoměřicích (Ginuška má ohledně výstav splněno, získané tituly mi stačí a peníze a čas budu raději věnovat výcviku :-), původně měl posuzovat pan rozhodčí Kukla, ale byl vyměněn za pana Leoše Jančíka. Přestože musel nejdříve posuzovat jiný kruh za chybějící kolegyni rozhodčí, a v našem kruhu se tedy začalo až o půl jedenácté, bral pak posuzování velmi svižným tempem. Jeho verdikty ohledně rotvíků byly sem tam zajímavé, i když ne až tak překvapivé... Taffy dostala moc hezký posudek, ve kterém už ovšem nebylo zapsané to, proč jí zadal známku velmi dobrá - tím důvodem byly podle slov pana rozhodčího vysoko nasazený ocas a vysoká záď. Ohledně zádíček souhlasím, to tak prostě máme, a někomu to vadí, nekomu nevadí, zastíní to třeba jiné klady. Pokud jde o ocásek, je pan rozhodčí jedním z velmi mála posuzovatelů, kteří to tak akcentují, zažila jsem to za tři roky vystavování pouze jednou, a to u pana Adlta. Ne že by rozhodčí nasazení a nesení ocasu nehodnotili, ale nevšimla jsem si, že by to pro ně bylo důležitější než například pěkná hlava a dobrý pohyb. A k tomu jsem se chtěla dostat :-) - Taffynka měla na posledních výstavách pozitivní hodnocení pohybu, jsem z toho nadšená a dělá mi to velkou radost - je to pro mne důkaz toho, že i s jednou dysplazií nemá žádné problémy (to bych samozřejmě poznala sama při každodenních činnostech), že se o ni dobře starám a je v pohodě :-) Takže VDéčko skutečně neřeším, naopak myslím, že se pod Hančiným vedením Taffynka moc hezky předvádí a v kruhu ji to bavilo. Spíš mě mrzí některá ohodnocení ostatních, nemyslím si, že měl pokaždé vyhrát, kdo vyhrál... Ale co, každému se líbí něco jiného a každý rozhodčí zcela jistě hodnotí podle svého vědomí a svědomí, že? Otázka je, jestli podle "nejlepšího", jak se říká... :-)


1   2   3   4   5  

Copyright © 2009 - 2019 www.gingertaffy.com, všechna práva vyhrazena, created by: j-soft.cz