Ginger Taffy - Rottweiler Kennel
Ginger Taffy
Rottweiler KennelFédération Cynologique Internationale

Rottweiler klub České republiky

IFR rottweilers

Český kynologický svaz

Allgemeiner Deutscher Rottweiler-Klub e.V.

ČeskoMoravská Kynologická Unie


RTW CUP 3. 10. 2015, Nezamyslice

Jaký byl druhý nejprestižnější závod IPO pořádaný Rottweiler klubem České republiky (RKČR)?

Pro RTW CUP a také následující den, neděli 4. 10. 2015, kdy se konala Klubová výstava RKČR, byl dějištěm Kynologický klub Nezamyslice. Počasí slibovaly předpovědi velmi hezké, a pro tentokrát se skutečně, k našemu štěstí, naplnily. V sobotu ráno bylo sice chladno, ale přes mraky sem tam prosvitl hřejivý sluneční paprsek a pohled na oblohu nenechával nikoho na pochybách o tom, že nebude samotný a že máme před sebou vzhledem k počasí moc příjemný den.

A nyní složení těch nejpovolanějších: rozhodčí Jiří Vychodil měl na starost IPO1 a přidružený závod UPr1 a SPr1, rozhodčí Jiří Tichý byl pak arbitrem pro IPO3. Psy prověřili figuranti Pavel Soukop a Jiří Bravenec. Organizací byla za RKČR pověřena Magda Moravcová.

V sedm hodin ráno už byli na místě všichni závodníci, pár jejich doprovodů, pomocníci a organizátoři, diváků moc nebylo. Komu by se také chtělo vstávat o víkendu tak brzy…? :-)

Velmi příjemně mne překvapil katalog – grafiku a layout hodnotím jako hezkou práci, navíc kvalitní papír. Dámy v kanceláři sice ještě ráno neznaly prodejní cenu katalogu, ale ráda jsem jim nechala něco navíc a se zájmem si katalogem listovala. Mé nadšení trochu zkazily chyby, které doložily absenci jazykové korektury – klidně bych ji udělala, kdyby mne někdo kontaktoval (Rottweiler club České Republiky bohužel není totéž jako Rottweiler klub České republiky, plus spousta chyb ve jménech psů…), ale to je asi spíš pro většinu smrtelníků nepostřehnutelný detail. Vzhledem k jiným akcím, kdy byl někdo pověřen organizací, byl letos katalog opravdu moc pěkný!

Nástup proběhl sice na čas, ale s mírným chaosem, který byl naštěstí díky panu rozhodčímu Vychodilovi vnímán spíš jako důvod k žertům než k čemukoli jinému – tyto drobné zmatky dokonce i tak nějak přidávaly na přátelské atmosféře závodu.

Pět minut po nástupu byl sraz pro stopy IPO1, a to přímo na cvičáku, protože terény byly cca 5 minut chůze od něho; hned po návratu „jedniček“ ze stop se začalo se dvěma UPr1, pak následovaly poslušnosti IPO1, IPO3 (které mezitím odstopovaly) a poté se dostaly na řadu obrany SPr1, IPO1 a IPO3. Jedna háravka byla v IPO1 a jedna v SPr1.

Terén na stopy byl opravdu kousek pěšky od cvičáku, bylo to pole s osením, napůl zorané s nějakou slámou, na pohled terén nic moc, ale psi by měli být zvyklí na všechny terény, i na takovýto. V kategorii IPO1 bych vyzdvihla práci Miroslava Bělohubého s Badem z Kněžných luk a Simony Voříškové s Bronou z Kněžných luk. Nevím, zda zafungovaly geny nebo jen potměšilá náhoda, ale oba psi shodně neoznačili poslední předmět, proto velká bodová ztráta. Jinak ale intenzivní vypracování stopy ve vyrovnaném tempu, a zejména Brona měla velmi pěkně zvládnuté lomy. Stopy IPO3 jsem už neviděla, protože tou dobou na place probíhaly poslušnosti UPr1 a IPO1, ale podle bodů je znát, že terén pro všechny psy nebyl úplně snadný a svůj um potvrdily například Ilona Procházková s Martinou Bartůškovou – Ilony Certh Iss z Benáteckého dvora měl nejlepší stopu celého závodu za 90 bodů, Bragon Kazibe měl druhý nejlepší výsledek ze stop v IPO3, 78 bodů.

Ze dvou UPr1 vynikla Radka Flášarová s Queens Lib-Vach, jinak v kategorii IPO1 byly poslušnosti celkem vyrovnané, s 90 body ji měl nejlepší Jiří Kolář s Exem Lib-Vach a líbila se mi také Simona Voříšková s Bronou z Kněžných luk nebo Štefan Majnek s Parkosem Holubí dům. Chyby byly velmi podobné v podstatě u všech výkonů, a to je ovladatelnost (nekoncentrovanost na psovoda po celou dobu výkonu, nepřesnosti v obratech a přiřazení) a tentokrát nebyly příliš povedené vysílačky – několik psů buď nechtělo běžet, takže doběhli kousek a čekali na povel, nebo se rozhlíželi po odměně, než ulehli. Vysílačky tentokrát tedy nic moc, ale platí to i pro kategorii IPO3, až na výjimky. Jednou z nich je Petra Kovářová a Caramela Kazibe – myslím, že dámy předvedly nejlepší poslušnost celého závodu a bylo to opravdu moc hezké, sladěný výkon psovodky i psa, Petra Caramelu pěkně předvedla, tato dvojice skutečně tvořila jeden celek, Caramela z Petry nespustila oči, odložení byla bez změny tempa psovoda a povelu tělem. Při vyhlašování výsledků se Petra hodně nasmála, když jí pan rozhodčí Tichý vysvětlil, že je potřeba počítat kroky, které zkušební řád předepisuje pro jednotlivé cviky, bylo to docela vtipné, pobavili jsme se všichni :-).

Obrany, které mají být našim psům vlastní, dostaly v podání sobotních výkonů celkem „na prdel“. Bohužel málokterý výkon byl opravdu přesvědčivý, v IPO1 pan rozhodčí Vychodil dokonce opakovaně vytýkal malou či téměř žádnou razanci, a to konkrétně v kategorii SPr1 přidruženého závodu. Zde bych zmínila dvě věci ve vztahu k obranám.

Mnoho psů mělo v obou kategoriích i SPr1 problém s maketami – ještě před závodem se přišlo přítomných členů předsednictva několik lidí zeptat, jestli ty makety, které na cvičišti jsou, jsou takto v pořádku. David Rajsigl jakožto výcvikář udělal jediné, co v tu chvíli mohl – zeptal se na názor pana rozhodčího, který shledal makety vhodnými pro závod. I když byly opravdu příliš blízko stromů (na jedné straně placu) a výcvikových pomůcek (na straně druhé byly za maketami můstky, lávky, pak i áčko a překážka) a jejich splývající šedivá barva zapříčinila to, že je několik psů prostě nerozpoznalo, jejich rozestavění bylo dle řádu. Ale ta barva byla velmi nevýrazná, pokud jsem správně viděla, tak jeden pes dokonce narazil do plotu… Kdyby byly makety jiné barvy a bylo za nimi více místa, byly by zcela jistě i body vyšší a výkony by vypadaly lépe.

A druhou věcí, kterou chci zmínit, jsou výkony v SPr1 přidruženého závodu… Je jistě obdivuhodné, když někdo sebere odvahu a jde závodit. To ovšem za předpokladu, že je pes na daný výkon nachystaný. Stát se může kdykoli cokoli, ale i z toho je myslím jasně rozpoznatelné, zda pes byl připravený, nebo nastoupil jen z hecu, pro doplnění počtu nebo nějakého takového nerozumného důvodu… A bohužel i to jsme mohli vidět mezi účastníky SPr1, konkrétně myslím jeden dost nešťastný výkon, který je podle mne jen plýtváním času jak rozhodčího, tak diváků…

Ve výkonech mělo hodně psů opravdu problém s maketami, plus poslušnostní prvky byly tím místem, kde se rozcházel psovod se psem. Dokonalá ovladatelnost je to, co nám stále ještě většinou chybí v obraně. Velmi smutno všem bylo při vyhnání Bada z Kněžných luk, protože obrana byla jinak hezká a i výkony ze stopy a poslušnosti dávaly naději na moc hezké umístění. S nulou z obrany odcházela i Ilona Procházková, kdy při přepadu a prověření figurantem Čertík pustil rukáv a se zjevnými známkami bolesti váhal, zda ještě jít do rukávu – přes bolest to ale neudělal, bylo slyšet, že kvíká, ovšem co se stalo, nikdo netuší. Určitě na něj figurant nešlápl, pes takto zareagoval po úderu obuškem, tak jestli si nějak hnul s krkem, skřípl se mu někde nerv, těžko říct… Ilona odcházela zadumaná z placu a všem nám bylo smutno. Opravdu veliká škoda. Štěstí naopak stálo na straně Martiny Bartůškové, po problému v obraně z jarní Majdaleny to v sobotu Bragon ustál a pevně věřím, že je problém buď pryč, nebo na cestě do nenávratna :-).

Celkově hodnotím sobotní akci jako hezkou, výkony na CUPu bývají vždy slabší už jen proto, že na podzim je mistrovství světa IFR, kam naši nejlepší závodníci odjíždějí, a proto se CUPu neúčastní. Je otázka, zda je to dobře a zda se nepokusit o změnu… Kromě katalogů, které jsem již zmiňovala, bych pochválila i kantýnu, místa na parkování byla spousta, ceny pro vítěze krásné, počasí luxusní, organizátorům tedy patří poděkování, stejně tak jako pánům rozhodčím a figurantům. Pan rozhodčí Vychodil byl sice podle mého názoru někdy hodně mírný, ale na druhou stranu jistě bral v potaz kategorii IPO1. V každém případě jeho milý a přátelský přístup byl všem velmi příjemný a taková byla atmosféra celého závodu. Pan rozhodčí Tichý už byl ve „trojkách“ adekvátně přísný a závodníci nedostali nic s přimhouřeným okem.

Poslední věcí, kterou musím zmínit, je situace, která víkendu v Nezamyslicích předcházela. Bylo by velmi přínosné pro nás všechny, kdybychom respektovali pravidla. Lidé ve vedení jakýchkoli spolků jsou povinni řídit se danými pravidly, která se také mohou měnit jen daným způsobem. Když se například od nadřazené organizace dozvíme o problému, musíme se mu věnovat, není možné dělat, že o ničem nevíme. Filozofie, že předsednictvo RKČR chce pořadatelům akcí dělat problémy, je lichá. Snažíme se vždy dělat věci v zájmu klubu, dle našich stanov a v souladu s normativy. Také například finance, které jsme při pořádání akcí (ať už to bylo loňské MR a SV nebo letošní Světová výstava IFR) jako předsednictvo RKČR vydělali ze startovních a výstavních poplatků, jsme všechny odevzdali RKČR. A v tom je velký rozdíl – organizátoři akcí pověření klubem si všechny příjmy z výstavních a startovních poplatků nechávají, a to k tomu dostávají na dvoudenní akci 25000 Kč dotaci… Proč by pak měl RKČR ještě platit nějaké sponzorské dary, navíc ani nesouvisející s chovatelskou činností a posláním klubu? Zkuste se zamyslet nad tímto, než budete hanět činnost lidí, kteří se snaží odvádět práci v zájmu chovu a všech členů. Nebo podejte návrh na členskou schůzi, obhajte jej – to je konstruktivní řešení. Silné řeči na FB ještě nikdy ničemu nepomohly…

Na výstavu jsem už bohužel z pracovních důvodů nemohla jet, proto o ní psát nebudu. Za fotky děkuji Petře Růžičkové, která jako fotograf běhala po place nejen na CUPu, ale i na výstavě. www.ing-rtw.estranky.cz

 

Gratulace vítězům a hodně sil do další práce všem! :-)

IPO1:

1. Štefan Majnek a Parkos Holubí dům: 91/89/90 – celkem 270 b.

2. Simona Voříšková a Brona z Kněžných luk: 85/89/90 – celkem 264 b.

3. Jiří Kolář a Ex Lib-Vach: 20/90/81 – celkem 191 b.

4. Miroslav Bělohubý a Bad z Kněžných luk: 85/85/0 – celkem 170 b.

5. Jindřich Michna a Bond Bianco Dux: 81/80/0 – celkem 161 b.

 

IPO3:

1. Martina Bartůšková a Bragon Kazibe: 78/86/82 – celkem 246 b.

2. Gerhard Dzian (SK) a Inez Gero-Dogs: 41/72/76 – celkem 189 b.

3. Petra Kovářová a Caramela Kazibe: 20/89/74 – celkem 183 b.

4. Ilona Procházková a Certh Iss z Benáteckého dvora: 90/88/0 – celkem 178 b.

5. Jan Kňourek a Tango Cash Horký dech. 76/57/0 – celkem 133 b.

 

UPr1:

1. Radka Flášarová a Queens Lib-Vach: 83 b.

2. Barbora Pecinová a Evellin Amber Black Touch: 78 b.

 

SPr1:

1. Kateřina Ludvíková a Atrakce Huggy od Kačky: 89 b.

2. Petra Kolářová a Uxa Ballotada: 87 b.

3. Alena Jeřábková a Arwen Thorvod: 75 b.

4. Nikola Vávrová a Veni-Vidi-Vici od Kačky: 58 b.


Štefan Majnek a Parkos Holubí důmJiří VychodilJiří TichýPetra Kovářová a Caramela Kazibe
Štefan Majnek a Parkos Holubí důmJiří VychodilJiří TichýPetra Kovářová a Caramela Kazibe
Simona Voříšková a Brona z Kněžných lukIlona Procházková a Certh Iss z Benáteckého dvoraVítězové IPO1
Simona Voříšková a Brona z Kněžných lukIlona Procházková a Certh Iss z Benáteckého dvoraVítězové IPO1
Vítězové IPO3Bragon KazibeMiroslav Bělohubý a Bad z Kněžných luk 
Vítězové IPO3Bragon KazibeMiroslav Bělohubý a Bad z Kněžných luk 

Přidat příspěvek

Vaše jméno:
www:
E-mail:
Fotka:
Text:
Antispam: zadejte slovně součet čísel dva a čtyři (např.: sedm)

Copyright © 2009 - 2023 www.gingertaffy.com, všechna práva vyhrazena, created by: j-soft.cz